הסתיימה ההרשמה למלגה העירונית לתושבי באר לשנת תשע"ח

הסתיימה ההרשמה למלגה העירונית לשנת תשע"ח

תודה רבה לכל הנרשמים והנרשמות! תשובות יפורסמו בהמשך…