שינוי חד-פעמי במגבלות ההרשמה לפסיכומטרי

עקב החלטת האוניברסיטאות המחייבת את כל המועמדים לבתי הספר לרפואה לשנת הלימודים הבאה (תשע"ז) להיבחן בבחינה הפסיכומטרית לא יאוחר ממועד פבר' 2016, יאפשר המרכז הארצי לבחינות ולהערכה לכל נבחני מועד ספט' 2015 בעברית וערבית להיבחן בבחינה הפסיכומטרית גם במועד דצמ' 2015.

חריגה זו מהנוהל נועדה לאפשר למועמדים לבתי הספר לרפואה המעוניינים לשפר את ציונם להיבחן בשני מועדים עוקבים לפני סגירת ההרשמה, והיא תקפה לגבי מרווח הזמן שבין מועד ספט' 2015 לדצמ' 2015 בלבד.