נשים להצלחה!

נשים להצלחה!
לאחרונה התקיים כינוס מיוחד בכנסת ישראל לציון ההצלחות של נשים יוצאות אתיופיה בחברה הישראלית.
הדיון התמקד בכך שייצוג האשה, ויוצאי אתיופיה בכלל, מיוצג בתקשורת בצורה לא מאוזנת.
על פי רוב מיוצג הפן החלש של הנשים, היותן קורבן הזקוק לתמיכה ולא מוצגות לצערנו ההצלחות של הנשים בפרט והעדה בכלל.
אנו פועלות בתכנית סטארט אפ להצלחה לייצוג הולם, הדיון בכנסת הוא אחד מאבני הדרך בתהליך.

לשמחתנו חברו אלינו השנה שני שותפים משמעותיים; קרן נשות אריה יהודה והקרן ע"ש תד אריסון, שתומכים באופן משמעותי בסטודנטיות יוצאות אתיופיה שבתכנית.

5 6