אירועי חודש נובמבר במרכז!

לפרטים ובירורים נוספים ניתן לפנות למרכז במספר – 08-6650840