משוב נגישות

משוב נגישות

  • • תיאור הבעיה • באיזה דף גלשתם? • סוג הדפדפן • סוג הטכנולוגיה המסייעת (במידה והשתמשתם)