StartUp baby חוזר והפעם – "שינה לתינוקות"

StartUp baby חוזר והפעם – "שינה לתינוקות" –
אתם קובעים את הרגלי השינה של התינוק שלכם, ואתם גם יכולים לשנות אותם. לטיפים והמלצות נוספות בהרצאה.

ניתן להגיע עם התינוק/ת.
שכרוכה בעלות והרשמה מראש – מספר המקומות מוגבל.

להרשמה ופרטים נוספים –
https://www.facebook.com/events/355928641707018/